AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không. 
  • B. Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm thực hiện công khác không.
  • C. Lực là đại lượng vectơ nên công cũng là vectơ. 
  • D. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.                

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>