AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu sai  ? 

  • A. Động lượng của mỗi vật trong hệ kín có thể thay đổi      
  • B.  Động lượng của vật là đại lượng véctơ        
  • C. Động lượng của một hệ kín luôn luôn thay đổi 
  • D.  Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và vận tốc của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA