AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật ban đầu nằm yên sau đó vỡ thành hai mảnh khối lượng m và 2m. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ là

  • A. \(\frac{{{W_d}}}{3}\)
  • B. \(\frac{{{W_d}}}{2}\)
  • C. \(\frac{{2{W_d}}}{3}\)
  • D. \(\frac{{{W_d}}}{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>