AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện cung cấp công suất 20 kW cho một cần cẩu nâng vật 1000 kg chuyển động đều lên cao 36m.Lấy g =10m/s2.Thời gian để thực hiện công việc đó là 

  • A. 20s                  
  • B. 5s                       
  • C. 15s                    
  • D. 18s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>