AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 10 m/s2. Vật có gia tốc không đổi là 0,6m/s2, biết ban đầu vật đứng yên. Công mà cần cẩu thực hiện được trong thời gian 3s là 

  • A. 119250J       
  • B. 128400J             
  • C. 143100J             
  • D. 115875J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>