YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp:

  • A. Nhân dân lao động
  • B. Giai cấp cầm quyền
  • C. Giai cấp tiến bộ
  • D. Giai cấp công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nhân dân lao động.

  Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON