YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ:

  • A. Lợi ích kinh tế của mình
  • B. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình
  • C. Các quyền của mình
  • D. Quyền và nghĩa vụ của mình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON