YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ:

  • A. Lợi ích kinh tế của mình
  • B. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình
  • C. Các quyền của mình
  • D. Quyền và nghĩa vụ của mình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON