YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở:

  • A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội
  • B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội
  • C. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội
  • D. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bản chất xã hội của pháp luật: Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội

  Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON