YOMEDIA
UREKA
 • Choose the best sentence that can be arranged from the words given.

  Câu hỏi:

  our / will / school / if / access / much/ Internet / we / to / learn /the / better / has

  • A. If our school has access to the Internet, we will learn much better.
  • B. If we will learn much better, our school has access to the Internet
  • C. If our school has much access, we will learn better to the Internet
  • D. If we will learn better to the Internet, our school has much access.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1018

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF