ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Choose the best sentence that can be arranged from the words given.

  Câu hỏi:

  our / will / school / if / access / much/ Internet / we / to / learn /the / better / has

  • A. If our school has access to the Internet, we will learn much better.
  • B. If we will learn much better, our school has access to the Internet
  • C. If our school has much access, we will learn better to the Internet
  • D. If we will learn better to the Internet, our school has much access.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1018

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1