YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  sharing / Internet / encouraging / new / the / of / working / ways / collaboration / is / from / home /and / information

  • A. The Internet is of working from home, collaboration, information sharing and encouraging new ways.
  • B. The Internet is working from home, collaboration and information of sharing, encouraging new ways.  
  • C. The Internet is encouraging new ways of working from home, collaboration and information sharing.
  • D. The Internet is collaboration and information sharing, encouraging new ways of working from home.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON