YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  sharing / Internet / encouraging / new / the / of / working / ways / collaboration / is / from / home /and / information

  • A. The Internet is of working from home, collaboration, information sharing and encouraging new ways.
  • B. The Internet is working from home, collaboration and information of sharing, encouraging new ways.  
  • C. The Internet is encouraging new ways of working from home, collaboration and information sharing.
  • D. The Internet is collaboration and information sharing, encouraging new ways of working from home.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF