ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  sharing / Internet / encouraging / new / the / of / working / ways / collaboration / is / from / home /and / information

  • A. The Internet is of working from home, collaboration, information sharing and encouraging new ways.
  • B. The Internet is working from home, collaboration and information of sharing, encouraging new ways.  
  • C. The Internet is encouraging new ways of working from home, collaboration and information sharing.
  • D. The Internet is collaboration and information sharing, encouraging new ways of working from home.  
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1