YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  access / also / we / use / Internet / music / other / relaxation / and / to / and / download / movies / works / for / our / enjoyment / can / and / the

  • A. We can also use the Internet download music, movies and other works for our enjoyment and relaxation and to access.
  • B. We can also use the Internet to access and download music, movies and other works for our enjoyment and relaxation.
  • C. We can also use the Internet to download music, movies and access and other works for our enjoyment and relaxation. 
  • D. We can also use the Internet for our enjoyment and relaxation to access and download music, movies and other works.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF