ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  access / also / we / use / Internet / music / other / relaxation / and / to / and / download / movies / works / for / our / enjoyment / can / and / the

  • A. We can also use the Internet download music, movies and other works for our enjoyment and relaxation and to access.
  • B. We can also use the Internet to access and download music, movies and other works for our enjoyment and relaxation.
  • C. We can also use the Internet to download music, movies and access and other works for our enjoyment and relaxation. 
  • D. We can also use the Internet for our enjoyment and relaxation to access and download music, movies and other works.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1