ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  need / come / to / class / explain / teacher / sit / at / through / the / home / not /and / may / lesson / to / us/ the / Internet lour / he

  • A. Our teacher may sit at home and explain the lesson to us. He need not come to class through the Internet.
  • B. Our teacher need not come to class. He may explain the lesson to us through the Internet and sit at home.
  • C. Our teacher need not come to class. He may sit at home and explain the lesson to us through the Internet.
  • D. Our teacher need not come to class he may sit at home and explain the lesson to us through the Internet.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1