ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật, hình thức sinh sản bằng bào tử có ở ngành 

  • A. Rêu, quyết.   
  • B. Quyết, Hạt kin.     
  • C. Rêu, hạt trần.
  • D. Quyết, hạt trần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đây là một hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Hình thức sinh sản này có ở rêu, dương xỉ (quyết). Trong sinh sản bằng bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON