ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho lai giữa ruồi cái thân xám, mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen, mắt trắng thu được toàn bộ ruồi F1 thân xám, mắt đỏ. Cho Fgiao phối ngẫu nhiên thu được F2 phân li theo tỉ lệ


  Kiểu gen của ruồi cái F1 trong phép lai trên là: 

  • A. AaXBXb
  • B. AaXBXB.   
  • C. AaXBY.    
  • D.  AaBb.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON