YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phép lai : ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbDDee, ở đời con cá thể mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn.

  • A. 28,125%.      
  • B. 56,25%.      
  • C. 46,875%.        
  • D. 37,5%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  P : ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbDDee

  Đời con 100% có dạng : -- -- D- -e

  Vậy kiểu hình có 3 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn : A-B-ee + A-bbE- + aaB-E- chiếm tỉ lệ là : 0,75 x 0,75 x 0,5 + 0,75 x 0,25 x 0,5 + 0,25 x 0,75 x 0,5 = 46,875%.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31551

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON