ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở người, alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng. Bệnh máu khó đông do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định máu bình thường.

  Cho sơ đồ phả hệ:

  sơ đồ phả hệ

  Biết bố người đàn ông ở thế hệ thứ ba không mang alen gây bệnh, không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III2-3 sinh người con đầu lòng không bị bệnh. Xác suất để người con đầu lòng không mang các alen bệnh là

  • A. 5/12                   
  • B. 10/17         
  • C. 35/68              
  • D. 60/119

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Xét bệnh bạch tạng:

  Cặp vợ chồng II6-7 bình thường, sinh con bị bạch tạng III4

  → cặp vợ chồng II6-7 là Aa x Aa

  → người III3 bình thường (A-) có dạng: (1/3AA : 2/3Aa)

  Cặp vợ chồng I1-2 bình thường, sinh con bị bạch tạng II2

  → I1-2 : Aa x Aa

  → II4 : (1/3AA : 2/3Aa)

  Người II5 không mang alen gây bệnh : AA

  II4-5 : (1/3AA : 2/3Aa) × AA

  → III2 : (2/3AA : 1/3Aa)

  III2-3: (2/3AA : 1/3Aa) × (1/3AA : 2/3Aa)

  Đời con lí thuyết: 5/9AA : 7/18Aa : 1/18aa

  Xét bệnh máu khó đông:

  Cặp II6-7 bình thường sinh con bị máu khó đông III5

  → II6-7 : XBXb × XBY

  → III3 : (1/2 XBX: 1/2 XBXb)

  III2-3 : XBY × (1/2 XBX: 1/2 XBXb)

  Đời con lý thuyết: 3/8 XBXB : 1/8 XBXb : 3/8 XBY : 1/8 XbY

   Xác suất con đầu lòng cặp III2-3 không mang alen gây bệnh là: 5/9 x (3/8 + 3/8) = 5/12

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON