YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

  • A. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
  • B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
  • C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
  • D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là: A

  Hoocmon thực vật có tính chuyển hóa thấp hơn nhiều so với hoocmon động vật

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON