ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số của các alen lặn, giảm tần số của các alen trội.
  • B. Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên.
  • C. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hoá giống.
  • D. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng về các kiểu gen khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phát biểu đúng là: Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng về các kiểu gen khác nhau.

  Đáp án D.

  A sai, tự thụ phấn qua các thế hệ, không có ảnh hưởng của các nhân tố tiến hóa sẽ không làm thay đổi tần số alen

  B sai, quần thể tự thụ phấn thường ít đa dạng so với quần thể giao phấn

  C sai, tự thụ phấn không nhất thiết dẫn đến thoái hóa giống

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON