YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều UAC và một hiệu điện thế không đổi UDC. Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải 

  • A. mắc song song với điện trở một tụ điện C. 
  • B. mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.
  • C.  mắc song song với điện trở một cuộn dây thuần cảm L. 
  • D. mắc nối tiếp với điện trở một cuộn dây thuần cảm L.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON