YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để làm tăng cảm kháng của một cuộn dây thuần cảm có lõi không khí, ta có thể thực hiện bằng cách: 

  • A. tăng tần số góc của điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm. 
  • B. tăng chu kì của điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm.
  • C. tăng cường độ dòng điện qua cuộn cảm. 
  • D. tăng biên độ của điện áp đặt ở hai đầu cuộn cảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON