YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là :

  • A.  \(\lambda  = \)\(\frac{{iD}}{a}\)
  • B. \(\lambda  = \) \(\frac{D}{{ai}}\)
  • C. \(\lambda  = \) \(\frac{{aD}}{i}\)
  • D. \(\lambda  = \frac{{ai}}{D}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON