YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở 20oC , dung dịch HCl đặc nhất là 37% có khối lượng riêng 1,19g/ml . Tính nồng độ mol của dung dịch trên .

  • A. 12 mol/ lit
  • B. 10 mol/lit
  • C. 8 mol/lit
  • D. 12,5 mol/lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dd HCl 37%   ⇔   100 gam dung dịch chứa 37 gam HCl .

  Thể tích của 100 gam dd HCl   =   100 : 1,19   =   84,03 ml .

  Số mol HCl trong 100 gam dd HCl =    37 : 36,5    =   1,01 mol .

  Nồng độ mol của dd HCl 37% là : 

  \({C_M} = \frac{{1,01.1000}}{{84,03}} = 12(mol/lit)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14416

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF