YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chia 3,12 gam kim loại R có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hết trong dung dịch HCl, thu được V lít khí H2 (đktc). Phần 2 nung trong oxy thu được 2,84 gam oxit. Giá trị của V là:

  • A. 1,12 lit
  • B. 1,792 lit
  • C. 2,24 lit
  • D. 3,36 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P2: bảo toàn khối lượng: mO + mR = moxit
  ⇒ nO = 0,08 mol
  Bảo toàn e: 
  \(\\ 2n_{H_{2}(P1)} = 2n_{O(P2)} \\ \Rightarrow n_{h_{2}} = 0,08 \ mol \\ \Rightarrow V = 1,792 \ lit\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON