ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chia 3,12 gam kim loại R có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hết trong dung dịch HCl, thu được V lít khí H2 (đktc). Phần 2 nung trong oxy thu được 2,84 gam oxit. Giá trị của V là:

  • A. 1,12 lit
  • B. 1,792 lit
  • C. 2,24 lit
  • D. 3,36 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P2: bảo toàn khối lượng: mO + mR = moxit
  ⇒ nO = 0,08 mol
  Bảo toàn e: 
  \(\\ 2n_{H_{2}(P1)} = 2n_{O(P2)} \\ \Rightarrow n_{h_{2}} = 0,08 \ mol \\ \Rightarrow V = 1,792 \ lit\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON