YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

  • A. Zn.
  • B. Cu.
  • C. Ag.
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cu và Ag không tác dụng với axit loãng.

  Fe + HCl cho muối Fe (II)

  Fe + Cl2 cho muối Fe (III)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON