YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

  • A. Zn.
  • B. Cu.
  • C. Ag.
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cu và Ag không tác dụng với axit loãng.

  Fe + HCl cho muối Fe (II)

  Fe + Cl2 cho muối Fe (III)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON