YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt dung dịch NaCl với dung dịch NaNO3 người ta dùng dung dịch nào dưới đây:

  • A. Qùy tím
  • B. Phenolphtalein  
  • C. AgNO3
  • D. BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ag+ + Cl → AgCl ↓ trắng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON