YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp đầu là:

  • A. 5,8 gam và 3,6 gam.
  • B. 1,2 gam và 2,4 gam
  • C. 5,4 gam và 2,4 gam.
  • D. 2,7 gam và 1,2 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2
  x                      x          1,5x   mol
  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
  y                        y          y  mol
  Ta có: mhh KL = 27x + 24y = 7,8g
  Và: mtăng = mKL – mH2 = 27x + 24y – 2.(1,5x + y) = 7
  ⇒ x = 0,2; y = 0,1 mol
  ⇒ mAl = 5,4g; mMg  =2,4g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON