YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp đầu là:

  • A. 5,8 gam và 3,6 gam.
  • B. 1,2 gam và 2,4 gam
  • C. 5,4 gam và 2,4 gam.
  • D. 2,7 gam và 1,2 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2
  x                      x          1,5x   mol
  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
  y                        y          y  mol
  Ta có: mhh KL = 27x + 24y = 7,8g
  Và: mtăng = mKL – mH2 = 27x + 24y – 2.(1,5x + y) = 7
  ⇒ x = 0,2; y = 0,1 mol
  ⇒ mAl = 5,4g; mMg  =2,4g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF