ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là

  • A. MgO.
  • B. Fe2O3.
  • C. CuO.
  • D. Fe3O4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách 1:

  So 4 đáp án nhận thấy có 2 đáp án hóa trị 2 nên ta gọi:

  Gọi công thức oxi kim loại cần tìm là MO.

  Số mol O = ½ số mol HCl = 0,04 (mol)

  mO = 0,04.16 = 0,64 ⇒ mM = 3,2 - 0,64 = 2,56  (hóa trị là n)

  Phân tử khối của M là: \(M = \frac{m}{n} = \frac{{2,56}}{{0,04}} = 64\)

  Vậy công thức oxit là CuO

  Cách 2: Tương tự cho chọn oxit có hóa trị 2.

  Gọi công thức oxit MO → n = 0,04 và Phân tử khối của MO = 80

  Vậy công thức oxit là CuO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON