YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là

  • A. MgO.
  • B. Fe2O3.
  • C. CuO.
  • D. Fe3O4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách 1:

  So 4 đáp án nhận thấy có 2 đáp án hóa trị 2 nên ta gọi:

  Gọi công thức oxi kim loại cần tìm là MO.

  Số mol O = ½ số mol HCl = 0,04 (mol)

  mO = 0,04.16 = 0,64 ⇒ mM = 3,2 - 0,64 = 2,56  (hóa trị là n)

  Phân tử khối của M là: \(M = \frac{m}{n} = \frac{{2,56}}{{0,04}} = 64\)

  Vậy công thức oxit là CuO

  Cách 2: Tương tự cho chọn oxit có hóa trị 2.

  Gọi công thức oxit MO → n = 0,04 và Phân tử khối của MO = 80

  Vậy công thức oxit là CuO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON