YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là

  • A. 29,45 gam.      
  • B. 33,00 gam.
  • C. 18,60 gam.
  • D. 25,90 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách 1:

  Bảo toàn nguyên tố H ta có: \({n_{HCl}} = 2.{n_{{H_2}}} = 2.\frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,4(mol)\)

  Bảo toàn khối lượng ta có:

  mhh + mHCl = mmuối + mH2

  ⇒ mmuối = mhh + mHCl - mH2 = 11,7 + 0,4.36,5 - 0,2.2 = 25,90 (gam)

  Cách 2:

  Hoặc các em Bảo toàn khối lượng thành phần

  mmuối = mKim loại + mGốc Cl- = 11,7 + 0,4 . 35,5 = 25,9 (gam)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 14417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON