YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl mol/l cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:

  • A. x = 0,9 và 5,6 gam
  • B. x = 0,9 và 8,4 gam   
  • C. x = 0,45 và 5,6 gam
  • D. x = 0,45 và 8,4 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lượng chất rắn tăng = mCl đi vào muối
  Vì khi tăng HCl thì khối lượng chất rắn tăng ⇒ thí nghiệm đầu chắc chắn kim loại dư
  ⇒ 34,575 – 18,6 = 35,5.0,5x ⇒ x = 0,9 
  ⇒ nCl muối sau = 0,6 mol < nHCl sau = 0,72 mol ⇒ HCl dư
  ⇒ nFe + nZn = ½ nCl muối = 0,3 mol và 56nFe + 65nZn = 18,6g
  ⇒ nFe = 0,1 ⇒ mFe = 5,6g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF