AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl mol/l cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:

  • A. x = 0,9 và 5,6 gam
  • B. x = 0,9 và 8,4 gam   
  • C. x = 0,45 và 5,6 gam
  • D. x = 0,45 và 8,4 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lượng chất rắn tăng = mCl đi vào muối
  Vì khi tăng HCl thì khối lượng chất rắn tăng ⇒ thí nghiệm đầu chắc chắn kim loại dư
  ⇒ 34,575 – 18,6 = 35,5.0,5x ⇒ x = 0,9 
  ⇒ nCl muối sau = 0,6 mol < nHCl sau = 0,72 mol ⇒ HCl dư
  ⇒ nFe + nZn = ½ nCl muối = 0,3 mol và 56nFe + 65nZn = 18,6g
  ⇒ nFe = 0,1 ⇒ mFe = 5,6g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>