YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl

  • A. Fe2O3;  KMnO4;  Cu
  • B. Zn; Al2O3 ; Ba(OH)2
  • C. CaCO3; H2SO4; Mg(OH)2
  • D. dd AgNO3; MgCO3; Ag

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình phản ứng:

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 14414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON