AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la? 

  • A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân
  • B. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai
  • C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-go-la
  • D. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-gie-ri

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>