• Câu hỏi:

  Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu thành lập trong thời gian nào? 

  • A. Cuối năm 1945-1950
  • B. Đầu năm 1945-1950
  • C. Đầu năm 1944-1945
  • D. Cuối nămn 1944-1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC