AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1949 Liên Xô đã diễn ra một sự kiện quan trọng đó là:

  • A. Kế hoạch 5 năm hoàn thành 
  • B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
  • C. Câu a, b đúng 
  • D. Câu a, b sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>