• Câu hỏi:

  Mục đích ra đời của khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) là:

  • A. Đầy lùi phong trào cách mạng ở Đông Nam Á
  • B. Ngăn chặn CNXH lan xuống khu vực ĐNA
  • C. Mĩ xâm lược Đông dương
  • D. Cả ba câu đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC