AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ II trong điều kiện nào? 

  • A. Bán được nhiều vũ khí trong chiến tranh
  • B. Thu được nhiều chiến phí do Đức Nhật bồi thường
  • C. Bị tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh thế giới thứ II
  • D. Chiếm được nhiều thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>