AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những nước nào trong thời kì chiến tranh lạnh thi hành chính sách hòa bình thành lập?

  • A. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan
  • B. Miến Điện, In-đô-nê-xi-a
  • C. Miến Điện, Thái Lan
  • D. Phi-lip-pin, Thái Lan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA