AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng được gọi là:

  • A. Nguyên liệu.
  • B. Nhiên liêu.
  • C. vật liệu.
  • D. Điện năng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA