• Câu hỏi:

  Ứng dụng của than mỡ và than non là:

  • A. Dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp
  • B. Dùng để luyện than cốc
  • C. Dùng làm chất đốt tại chô và phân bón
  • D. Cả ba ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC