AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Làm thế nào để sử dụng nhiên liệu hiệu quả?

  • A. Cung cấp đủ oxi hoặc không khí cho sự cháy.
  • B. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí.
  • C. Điều chỉnh l­ượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  • D. Cả ba ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA