YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5 M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2:

  Giá trị của x và y tương ứng là

  • A. 0,20 và 0,05. 
  • B. 0,15 và 0,15.  
  • C. 0,20 và 0,10.       
  • D. 0,10 và 0,05.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phản ứng xảy ra: OH- + HCO3- → CO32- + H2O rồi Ba2+ + CO32- → BaCO3

  Tại V = 0,1 lít →  \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,05 \Rightarrow {n_{O{H^ - }}} = 0,1\;mol \Rightarrow {n_{B{a^{2 + }}}} = 0,05 + y = 0,1 \Rightarrow y = 0,05\)

  Tại V = 0,3 lít → \( {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,15 \Rightarrow {n_{O{H^ - }}} = 0,3\,mol \Rightarrow {n_{HC{O_3}^ - }} = 0,2\;mol\;( = y)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON