ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Este nào sau đây không được điều chế trực tiếp từ axit cacboxylic và ancol tương ứng?

  • A. CH2=CHCOOCH3.     
  • B. CH3COOCH=CH2.    
  • C. CH3OOC-COOCH3.   
  • D. HCOOCH2CH=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF