• Câu hỏi:

  Nhân vật giao tiếp là người:

  • A. Tham gia vào cuộc giao tiếp trong vai người nói và người nghe.
  • B. Tham gia vào cuộc giao tiếp trong vai người nói.
  • C. Tham gia vào cuộc giao tiếp trong vai người nghe.
  • D. Tham gia vào cuộc giao tiếp trong vai người được nói đến trong cuộc giao tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC