• Câu hỏi:

  Vị thế xã hội là yếu tố:

  • A. Có thế thay đổi theo tình huống giao tiếp.
  • B. Có thế thay đổi theo người đối thoại.
  • C. Có thế thay đổi theo nội dung giao tiếp.
  • D. Có thế thay đổi theo đề tài giao tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC