AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố ngôn ngữ nào không thể hiện quan hệ vị thế và quan hệ thân sơ của các nhân vật giao tiếp?

  • A. Từ xưng hô
  • B. Từ tình thái
  • C. Từ gọi – đáp
  • D. Từ tượng thanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>