AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? 

  • A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
  • B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
  • C. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
  • D.  Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>