AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

  • A. Oát trên mét(W/m).             
  • B. Jun trên mét vuông ( J/m2)
  • C. Oát trên mét vuông (W/m2     
  • D. Ben (B).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>