YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một electrôn sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 40V, bay vào một vùng từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Biết cảm ứng từ B = 2,1.10-4T, tỉ số độ lớn điện tích và khối lượng của electrôn là γ =1,76.1011C/kg. Bán kính quỹ đạo của electron khi chuyển động trong từ trường là 

  • A. 10cm     
  • B. 20cm 
  • C. 1cm   
  • D. 2cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>