YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào 

  • A. Tiết diện của vật dẫn.         
  • B. nhiệt độ và bản chất của vật dẫn.
  • C.  chiều dài của vật dẫn.          
  • D. chiều dài và tiết diện của vật dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>