AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân của hiện tượng đường may bị dúm là:

  • A. Chỉ trên căng
  • B. Chỉ dưới lỏng chỉ trên căng hoặc không cùng cỡ số
  • C. Chỉ trên và chỉ dưới đều căng hoặc không cùng cỡ số
  • D. Cả ba ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>