• Câu hỏi:

  Nguyên nhân hiện tượng đứt chỉ trên là:

  • A. Bắt đầu may quá nhanh
  • B. Gắn kim sai vị trí
  • C. Xâu chỉ không đúng chiều
  • D. Cả ba ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC